Muusikaring

Oktoobris alustav muusikaring toetab õppe- ja kasvatustegevust, muusikaliste kogemuste ja esinemisjulguse saamist ka väljaspool oma lasteaeda.

  • Võimalik on esinema minna vabariiklikele ja maakondlikele üritustele:
  • eelkooliealiste laste lauluvõistlus „Lepatriinu lauluvõistlus“ Elva Kultuuri- ja Huvikeskuses „Sinilind“,
  • Tartumaa lasteaedade IV laulupidu,
  • Tartu laulupidu 2019 (lasteaedade mudilaskooride liigirühm),
  • jne.

Eesmärgid:

  • arendada laululist õpetust
  • rikastada laste tundeelu muusikaelamuste kaudu,
  • julgustada lapsi muusika toel ja musitseerides end loovalt väljendama
    arendada individuaalse ja kollektiivse musitseerimise oskust

Ringi toimumisajad:

KOLMAPÄEV ( nooremad 3-4.a. ÕUNAKESED, NAERUPALLID, PÄIKESEJÄNKUD)

kell 15.00 – 15.40

NELJAPÄEV ( vanemad 5-7 a. ORAVAKESED, RÕÕMULINNUD, LEPATRIINUD)

kell 16.30 – 17.15

Head lapsevanemad☺

Kui teie laps soovib osa võtta muusikaringi tegevusest 2018-2019 õ.a., siis palun täitke avalduse blankett rühma õpetaja või minu juures muusikatoas. Osalustasu on 10 eurot kuus, mis lisatakse teie lapse lasteaia arvele.

Muusika loovringi töö saab toimida positiivsete tulemuste saamiseks koostöös juhendaja – laps – lapsevanem

Avaldusi saab esitada 24. septembrini.

Anu Ird
muusikaõpetaja
tel +372 5649 2679
e-post anu.ird@kambja.edu.ee

Muusikaring (3 – 4-aastased)

Muusikaring (5 – 7-aastased)