Lepatriinud

Lepatriinude rühm on tasandusrühm, kus käivad 2-6 aastased lapsed. Lapse arengu toetamisel lähtume lapse individuaalsetest vajadustest ja arengupotentsiaalist.

Rühma päeva- ja tegevuskava on tavarühmadega sarnane, õppetegevused on kohandatud laste vajadusi arvestades. Pakume jõukohaseid tegevusi lapse arengu mitmekülgseks toetamiseks ja eduelamuse saavutamiseks arvestades lapse arengupotentsiaali. Paneme rõhku sellele, et lapsed saaksid võimalikult palju ise ära teha, läbi selle kasvab nende iseseisvus ja toimetulekuoskus.

Lisaks peame igapäevatöös oluliseks tihedat koostööd lastevanemate ja tugispetsialistidega.

Rühma kontakt:
e-post lepatriinud6@gmail.com
tel +372 5329 2346

Ragne Pik

juhtivõpetaja

Helina Palu

assistent

Thea Uus

assistent