Lepatriinud

Lepatriinude rühm on sobitusrühm. Meie rühmas käivad sel aastal 3 – 7-aastased lapsed, kokku neli rõõmsameelset last.

Sobitusrühma päeva- ja tegevuskava on tavarühmadega sarnane, õppetegevused on kohandatud laste vajadusi arvestades. Pakume jõukohaseid tegevusi lapse arengu mitmekülgseks toetamiseks ja eduelamuse saavutamiseks arvestades lapse arengupotentsiaali. Paneme rõhku sellele, et lapsed saaksid võimalikult palju ise ära teha, läbi selle kasvab nende iseseisvus ja toimetulekuoskus.

Lisaks peame igapäevatöös oluliseks tihedat koostööd lastevanemate ja tugispetsialistidega.

Rühma e-post: lepatriinud6@gmail.com

Lisaks peame igapäevatöös oluliseks tihedat koostööd lastevanemate ja tugispetsialistidega.

Rühma e-post: lepatriinud6@gmail.com

Lastega tegelevad:

assistent
+372 5329 2346
juhtivõpetaja
+372 5329 2346
assistent-õpetaja
+372 5329 2346