Eripedagoog

Eripedagoogi põhiline ülesanne lasteaias on laste psüühiliste protsesside (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) uurimine ja arendamine.

Kõikide laste arengus saame eristada sarnaseid arenguetappe. Igas etapis õpib laps uusi oskusi ja lahendab järjest keerukamaid ülesandeid. Siiski on iga lapse areng eraldi võttes individuaalne – nt mõni hakkab varem kõndima, teine jällegi varakult rääkima. Aeg-ajalt võib juhtuda, et mõnes valdkonnas on lapse areng eakaaslastest aeglasem.

Kui laps ei ole omandanud mõnda olulist oskust, siis on esmane aitaja lasteaias rühmaõpetaja. Kuid kui laps vajab individuaalsemat lähenemist ja rohkem tähelepanu, siis tuleb appi eripedagoog, kes aitab lapsel oskusi omandada individuaalselt või väikeses grupis. Põhiline arendustöö käib läbi erinevate õppemängude. See on lapsele kõige eakohasem viis vajalikke oskusi omandada.

Oluline on lapse arengulisi erinevusi varakult märgata ja nendega koheselt tegelema hakata.