Mänguteraapia

Parim viis lapse aitamiseks, on teha seda läbi mängu. Mänguteraapia põhineb mängul ja mängulisusel. Lapse keha tervenemisel on abiks, kui mängida läbi pingelisi, stressi rohkeid ja valusaid mälestusi. Mida noorem laps, seda piiratum on tema sõnavara ning oskus analüüsida põhjuseid ja tagajärgi. Mäng lapsele võrdub samaga, mis rääkimine täiskasvanule. See on olulisel kohal lapse arengus, kuna on tema loomulik õppimise viis. Läbi mängu peegeldab laps oma mõtteid, ideid ja tundeid ning saab teadmisi ümbritsevast maailmast.

Meetod

 • mille eesmärk on leevendada lapse psühholoogilisi ja emotsionaalseid seisundeid, mis põhjustavad käitumisprobleeme;
 • mis kasutab laia valikut kunsti- ja mängulisi võtteid;
 • mis pakub lapsele võimaluse väljendada oma tundeid ja kogemusi turvalises ja toetavas õhkkonnas;
 • mis erineb tavamängust selle poolest, et terapeut aitab lapsel läbi mängu lahendada tema jaoks üles kerkinud probleeme.
  Sihtgrupp on lapsed vanuses 3-12 aastat.

Mis kasu on mänguteraapiast?

Selle abil:

 • arendab laps oma suhtlemisoskust, õpib väljendama tundeid ning lahendama probleeme, kohandama käitumist;
 • saab last toetada erinevate stressi tekitavate sündmuste ja kogemuste läbitöötamisel nagu vanemate lahutus, pereprobleemid, haigused, surm, kolimine, haigestumine, kiusamine, vägivallajuhtumid;
 • saab last õpetada vihaga toimetuleku, käitumis- ja õpiprobleemide puhul;
 • saab toetada lapse enesehinnangut ning arendada empaatiat, st võimet tajuda teiste inimeste tundeid, emotsioone ja vajadusi.

Kuidas mänuteraapia toimub?

 • seanss kestab 30-45 minutit, sõltuvalt lapse vanusest ning toimub 1-2 korda nädalas;
 • keskmiselt vajab laps 15 mänguteraapia seanssi aga see varieerub sõltudes lapsest ja probleemi olemusest.
 • lapsevanem või hooldaja peab andma nõusoleku protsessi toimumiseks;
 • laps peab andma nõusoleku protsessis osalemiseks;
 • terapeut selgitab välja, kas see meetod on lapsele parim või vajab laps mõnda teist tüüpi sekkumist.

Kuidas pere on kaasatud?

 • pere ja lähedaste toetus mängib lapse tervenemisprotsessis olulist rolli;
 • terapeut hoiab vanemaid / hooldajaid mänguteraapia protsessiga kursis, annab nõuandeid toimetulekuks ning vajadusel kaasab neid;
 • konfidentsiaalsus on väga oluline, et laps saaks terapeuti usaldada ja protsess oleks edukas. Seetõttu on oluline arvestada, et terapeut ei jaga detailset informatsiooni seanssidel toimuva kohta, ent hoiab alati vanemaid toimuvaga kursis.

Kui arvad, et mänguteraapia võib aidata sinu last, võta ühendust.