Oravakesed

 

TERVE PÄEVA ASKELDAB

ORAV, KÄBIKUNINGAS.

LASTEAED TAL KOOL JA KODU,

KUS TA LIPPAB OMA RADU!

Oravakeste rühmas askeldavad igapäevaselt 4–5aastased tüdrukud ja poisid.
Meie rühmas on kasutuses lastekaitse liidu programm “Kiusamisest vabaks!”
Rühma kontakt:

e-post oravakesed24@gmail.com
tel +372 5323 3182

Kersti Kiisel

juhtivõpetaja

Maret Kittus

assistent

Inna Veskioja

assistent