Rõõmulinnud

Rõõmulindude rühmas käib 20 6–7-aastast last, 10 poissi ja 10 tüdrukut.

Rühma kontaktid:
e-post roomulinnud@gmail.com
tel +372 534 31134

Anneli Bärlund

õpetaja

Hiie Kala

assistent

Merle Palk

assistent