Rõõmulinnud

Rühmas on 5–6 aastased lapsed, 10 poissi ja 12 tüdrukut. Kokku 22 last, kellest 2 last on muukeelsed.

Lastega tegelevad õpetaja Anneli Bärlund, assistendid Merle Palk ja Kaire Saar.

Rühma kontaktid:
e-post roomulinnud@gmail.com
tel +372 534 31134

Anneli Bärlund

õpetaja

Merle Palk

assistent

Kaire Saar

assistent