Kontaktid

Kambja Lasteaed Mesimumm

Aadress: Kesk 4, Kambja alevik, Kambja vald, 62034 Tartumaa

Meie majal puudub ligipääs liikumispuudega inimestele.

tel +372 741 6201
e-post: lasteaiajuhid@kambja.edu.ee
https://lasteaed.kambja.edu.ee

Registrinumber: 75009556

Arvelduskontod (Kambja Vallavalitsus):
AS SEB Pank EE791010102034606009
Swedbank AS EE592200221068464111


Kambja lasteaed Mesimumm on Kambja vallavalitsuse hallatav asutus.

Teenistuslikku järelevalvet, millega kontrollitakse õppeasutuse juhtimise ja tegevuse seaduslikkust ning otstarbekust, teostab vallavalitsus.

Riiklikku ja haldusjärelevalvet, millega kontrollitakse vaid õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasust, teostab haridus- ja teadusministeerium:

e-post hm@hm.ee
https://www.hm.ee