Päevakava

07.00–08.20 Laste saabumine, info vahetus lapsevanematega, individuaalne töö lastega, mäng, vabategevus.

08.20–08.50 Hommikusöök

08.50–12.00 Hommikuring, lõimitud õppetegevused, liikumis- ja muusikategevused (toas/õues). Õues viibimine, vaatlused, õppekäigud, mäng ja vabategevused. Mängukeskkonna korrastamine.

12.00–13.00 Lõunasöök

13.00–15.00 Ettevalmistused puhkeajaks. Unejutt. Puhkeaeg.

15.00-15.20 Planeeritud tegevused, individuaalne töö lastega, vabad tegevused toas/õues, ettevalmistused õhtuooteks.

15.20-15.50 Õhtuoode

15.50-18.00 Individuaalne töö lastega, mäng ja vabategevus, info vahetus lapsevanematega, toas/õues. Huviringid. Laste koju saatmine. Mängukeskkonna korrastamine.

18.00–19.00 Valverühm