Terviseedendus

Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest.

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning luua nii lastele kui personalile heaolu toetavad tingimused. See tähendab süsteemset ja järjepidevat arendustööd, mis lähtub hindamisel selgunud vajadustest. Lasteaed saab planeerida oma arengu- ja tegevuskavasse abinõud, mis aitavad edendada koostööd, kujundada toetavat psühhosotsiaalset ja füüsilist keskkonda, laste tervisekäitumist ning tõsta töötajate kompetentsust rahvatervise valdkonnas.

Tartumaa Tervist Edendavate lasteaedade koordinaator: Pilvi Luhaste (pilviluhaste@gmail.com)

Tervisealaseid kodulehekülgi:

Tervise arengu Instituut (TAI) (www.tai.ee)

Terviseinfo (www.terviseinfo.ee)

Toitumine (www.toitumine.ee)