Muusikaring (5 – 7-aastased)

ALATES OKTOOBRIST Huviring toetab õppe- ja kasvatustegevust, muusikaliste kogemuste ja esinemisjulguse saamist ka väljaspool oma lasteaeda. Võimalik on esinema minna vabariiklikele ja maakondlikele üritustele: eelkooliealiste laste lauluvõistlus „Lepatriinu lauluvõistlus“ Elva Kultuuri- ja Huvikeskuses „Sinilind“, Tartumaa lasteaedade IV laulupidu, Tartu laulupidu 2019 (lasteaedade mudilaskooride liigirühm), jne. Eesmärgid: arendada laululist õpetust rikastada laste tundeelu muusikaelamuste kaudu, julgustada … Jätka Muusikaring (5 – 7-aastased) lugemist