Muusikaring (5 – 7-aastased)

  ALATES OKTOOBRIST

  Huviring toetab õppe- ja kasvatustegevust, muusikaliste kogemuste ja esinemisjulguse saamist ka väljaspool oma lasteaeda.

  • Võimalik on esinema minna vabariiklikele ja maakondlikele üritustele:
  • eelkooliealiste laste lauluvõistlus „Lepatriinu lauluvõistlus“ Elva Kultuuri- ja Huvikeskuses „Sinilind“,
  • Tartumaa lasteaedade IV laulupidu,
  • Tartu laulupidu 2019 (lasteaedade mudilaskooride liigirühm),
  • jne.

  Eesmärgid:

  • arendada laululist õpetust
  • rikastada laste tundeelu muusikaelamuste kaudu,
  • julgustada lapsi muusika toel ja musitseerides end loovalt väljendama
   arendada individuaalse ja kollektiivse musitseerimise oskust

  Head lapsevanemad☺

  Kui teie laps soovib osa võtta muusikaringi tegevusest 2018-2019 õ.a., siis palun täitke avalduse blankett rühma õpetaja või minu juures muusikatoas. Osalustasu on 10 eurot kuus, mis lisatakse teie lapse lasteaia arvele.

  Muusika loovringi töö saab toimida positiivsete tulemuste saamiseks koostöös juhendaja – laps – lapsevanem

  Avaldusi saab esitada 24. septembrini.

  Event Timeslots (1)

  Neljapäev
  -