Konkurss logopeedi ja lasteaiaõpetaja ametikohale

Kambja lasteaed Mesimumm kuulutab välja konkursi ühele LOGOPEEDI ja kahele LASTEAIAÕPETAJA ametikohale.

Tööle asumise aeg  on 21. august 2019.

Edukal kandidaadil on

  • täidetud  kvalifikatsiooninõuded,
  • tahe töötada laste ja peredega,
  • väga hea suhtlemis – ja meeskonnatööoskus,
  • arvutioskus,
  • avatus uuendustele.

Konkursist osavõtuks esitada

  • avaldus,
  • CV,
  • haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid saata hiljemalt  16. augustiks

terje.ruutel@kambja.edu.ee või Kesk 4, Kambja, 62034 Tartumaa.