Konkurss logopeedi ja tervisetöötaja ametikohtade täitmiseks

Kambja Lasteaed Mesimumm kuulutab välja konkursi

LOGOPEEDI (1,0) ametikoha ja

TERVISETÖÖTAJA (0,5) ametikoha täitmiseks.

Tööle asumise aeg  on 01. september 2018.

Edukal kandidaadil on

  • täidetud  kvalifikatsiooninõuded,
  • tahe töötada laste ja peredega,
  • väga hea suhtlemis – ja meeskonnatööoskus,
  • arvutioskus,
  • avatus uuendustele.

Konkursist osavõtuks esitada

  • avaldus,
  • CV,
  • haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid saata hiljemalt  30. augustiks terje.ruutel@kambja.edu.ee või Kesk 4, Kambja vald, 62034 Tartumaa

Lisainfo telefonil +372 5300 4307(direktor)