Kambja kool ootab 1. klassi registreerimise avaldusi

Õpilast saab Kambja Põhikooli registreerida kooli kantseleis (Kesk 12, Kambja).

Avaldus lapse esimesse klassi õppima asumiseks tuleb esitada koolimineku aasta 1. maiks.

Avalduse lisad võib tuua hiljem.

Avaldusele lisatakse:

  • Sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  • kui see on olemas, siis lasteaia hinnangu või nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta;
  • Õpilaspiletile sobiv foto (4×3)