Terviseedendusest

Esmaabipäev

Iga koolieelse lasteasutuse eesmärk on luua keskkond, mis on ohutu ja turvaline nii lastele, personalile kui ka kõigile lasteasutust külastavatele inimestele.

Turvalisuse edendamine on igapäevane ja järjepidev tegevus, mis sisaldab ka laste ja personali teadmiste suurendamist ja oskuste arendamist ohutuse ja turvalisuse
valdkonnas. Lapsi tuleb õpetada riskiallikaid ja ohte tundma ja vältima, samuti ohtlikes olukordades õigesti käituma.

Septembris toimus Kambja lasteaias Mesimumm esmaabipäev, kus lapsed said praktilistes tegevustes uusi teadmisi ja olemasolevaid oskusi kasutada. Ürituse lõpus uudistasid lapsed suure huviga kiirabiautot, kus arstid vastasid mitmetele küsimustele ja selgitasid, miks ja kuidas kasutatakse neid vahendeid, mis vilkuriga masinas asuvad.

Terviseõpetuse tegevustes lapsed vaatlevad, uurivad ja katsetavad, saades baasteadmised tervisest, mis aitab neil edaspidi hoida nii enda kui ka teiste tervist.

Sünnist kuni 7. eluaastani on inimese elus olulisim harjumuste kujunemise periood. Väikelaps omandabteadmisi, oskusi ja kujundab hoiakuid emotsionaalselt, läbi isiklike kogemuste, eeskuju jäljendades, on see siis positiivne või negatiivne.

Eluviis ja keskkond mõjutavad teineteist. Näiteks kui lastele on puu- ja köögiviljad kergesti kättesaadavad, siis söövad nad neid tõenäolisemalt ning see mõjutab positiivselt nende tervislikku seisundit. Lasteaias pakume igapäevaselt vahepalana vitamiiniampsu, et kujundada lastes harjumust süüa tervislikku toitu.

Novembris toimub taas nädala jooksul uuring, milliseid toite lapsed eelistavad ja kui hästi nad söövad. Sellel korral keskendume õhtuootele, et mitmekesistada pakutavat. Jätkuvalt pakume nii toidu kõrvale kui päeva jooksul maitsevett, mida lapsed rühmas koos õpetajatega valmistavad ja tänu millele on nad harjunud vett jooma.

Detsembris toimuvad traditsiooniliselt advendihommikud rühmadele, kus püüame keskenduda erinevate meelte kasutamisele. Jõulud on ikka ootuste, lootuste, maitsete ja lõhnade aeg.

Ees ootab meid tegus õppeaasta, mille lõpetab suurüritus 07. juunil 2018. a. – TEK/TEL 10. suvekool, mille korraldamise õigus on taas ringiga jõudnud Kambja Lasteaia Mesimumm
kätte.

Suvekooli korraldamise au saab endale lasteaia tervisemeeskond, kuhu kuuluvad aktiivsed ja hoolivad töötajad, kes teevad oma tööd südamega ja südame pärast. Meil kõigil on oma arvamus selle kohta, mis on tervis. Kui me tahame edendada laste tervist, siis peame alustama sellest, et uurida laste endi mõtteid ja arusaamu tervise ja tervisliku eluviisi
kohta.

Katrin Luik
tervisetöötaja