Mida uut on alanud õppeaastal meie lasteaias?

Juulikuus kollektiivpuhkuse ajal uuendati meie lasteaiamaja ümber olevat asfalti.

Lastel on nüüd hea asfaldi peal kõndida ning mängida. Uue kuue said keldrikorrusel asuvad
pesuruumid.

Juhtivõpetaja

Meie lasteaias on jätkuvalt kaheksa rühma, nendest neli on üle läinud juhtivõpetaja süsteemile (Päikesejänkude rühm, Oravakeste rühm, Rõõmulindude rühm ja Liblikate rühm).

Mida see süsteem tähendab? See tähendab seda, et kui enne oli rühmas kaks õpetajat ja üks õpetaja abi, siis nüüd on üks õpetaja, üks assistent ja üks õpetaja abi. Ühe õpetaja süsteemi suur eelis on, et hommikupoolikul tegelevad lastega kolm täiskasvanut.

Lasteaiaõpetaja vastutab nüüd sarnaselt klassiõpetajaga õppetöö eest üksi, kuid ta saab delegeerida osa oma ülesannetest assistendile ja õpetaja abile, kes moodustavad koos temaga meeskonna.

Alustasime selle süsteemiga eelmisel õppeaastal, juba eelmine aasta on tõestanud selle süsteemi eeliseid. See annab võimaluse õppetöö paremaks korraldamiseks: on rohkem
võimalusi teha rühmatööd, käia õppekäikudel ja tegelda lastega individuaalselt.

Mänguteraapia

Sel õppeaastal laiendasime oma lasteaias tugisüsteemi võrgustikku ja võtsime tööle lisaks logopeedile ja eripedagoogile mänguterapeudi. Nii nagu on öelnud Friedrich Fröbel: “Mäng
on lapsepõlves inimarengu kõrgeim väljendus, kuna see üksi on vaba väljendama seda, mis toimub lapse hinges.“ Mänguterapeudi peamiseks tööriistaks ongi mäng. Mänguteraapia
sobib toetavaks teraapiaks paljude erinevate murede ja probleemide puhul.

Huviringid

Oktoobrist alustasid tööd järgmised huviringid:

  • Tantsulise võimlemise huviring (5-7a. lastele) juhendaja Monica Roosve
  • Tantsuline treening (3-5a. lastele) TreeTan OÜ juhendaja Reelika Poroson
  • Muusikaring (3-7a. lastele) juhendaja Anu Ird
  • Laulumänguring (2-3a. lastele) juhendaja Marika Odar
  • Jalgpalliring (4-7a. lastele) FC Santos

Huviringide kirjeldused leiate meie lasteaia kodulehelt. Lastele soovin toredaid elamusi ja uute oskuste õppimisi, osaledes erinevates huviringides.

E-lasteaed

Võtsime kasutusele Eliis Tarkvara OÜ poolt loodud ELIIS (e-lasteaed) infosüsteemi, mis pakub lasteaiale innovaatilisi ning digitaalseid lahendusi õppetöö mugavamaks korraldamiseks nii lasteaia töötajatele kui ka lastevanematele.

Lasteaed töötab pidevalt selle nimel, et toetada ja edendada kõigi laste ja gruppide oskust
paremini toime tulla. Meie ise täiskasvanutena peame olema lastele eeskujuks oma käitumisega. Laps õpib matkides ning koostöö algab iga üksiku inimese tasandilt.

Ilusat ja meeldivat 2017/2018. õppeaastat ja sujuvat koostööd soovides.

Terje Rüütel
lasteaia direktor