Tantsuline võimlemine (vanemad lapsed)

  Juhendaja: liikumisõpetaja Monica Roosve

  • Huviringi eesmärk on pakkuda lastele eakohast liikumist läbi tantsuliste- ja võimlemiselementide kasutamise,
  • toetada loova eneseväljenduse arengut liikumise kaudu ning luua soodne keskkond laste loomupärase liikumisvajaduse rahuldamiseks.

  Tantsulise võimlemise huviring sobib lapsele, kes:

  • naudib tantsulist liikumist;
  • sooritab meeleldi harjutusi ja loovmänge;
  • mõtleb meelsasti ise välja ja/või jäljendab liikumisi/tantse.

  Ringis osalemiseks palun täita avaldus (vormi saab rühmaõpetajalt). Avaldusi saab esitada kuni gruppide täitumiseni või kuni 24.09 (k.a). Anda rühmaõpetaja kätte, soovi korral saab avaldusi täita ka liikumisõpetaja juures.

  Tasu: 10 € kuus (lisandub lasteaia arvele)

  Event Timeslots (1)

  Teisipäev
  -