Konkurss: logopeed ja lastaiaõpetaja

Kambja lasteaed Mesimumm kuulutab välja konkursi

LOGOPEEDI (1,0)

ja

LASTEAIAÕPETAJA (3,0)

(sobitusrühmaõpetaja, lasteaiaõpetajad)

ametikoha täitmiseks.

Tööle asumise aeg on 16. august 2021.

Edukal kandidaadil on:

  • täidetud kvalifikatsiooninõuded,
  • tahe töötada laste ja peredega,
  • väga hea suhtlemis – ja meeskonnatööoskus,
  • arvutioskus,
  • avatus uuendustele.

Konkursist osavõtuks esitada:

  • avaldus,
  • CV,
  • haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid saata hiljemalt 16. maiks e-postiaadressil terje.ruutel@kambja.edu.ee või Kambja Lasteaed Mesimumm Kesk 4, Kambja vald, 62034 Tartumaa

Lisainfo telefonil +372 5300 4307(direktor)